Stäng

Errata tryckt version

Senaste versionsdatum: 210927

Errata gäller den tryckta versionen av handboken. Samtlig fel har rättats till i webbversionen och nedladdningsbar PDF.

Nedladdningsbar pdf är gällande version.

 1. S 28, rubrik ”Marksten/plattor”, stycke 1, står: ”Format och egenskaper beskrivs i kapitel 3”. Ska stå: ”Format och egenskaper beskrivs i kapitel 2”.
 2. S 34, Hela inledande stycket har ersatts med ny text. Detta beror på att indelningen av jord- och bergmaterial numera görs enligt AMA Anläggning CB/1, samt att efter utredning tillåts byggande på materialtyp 7.
 3. S 35, Tabell 4.1. Tjärfarlighetsklass för materialtyp 2 har ändrats till tjälfarlighetsklass 1.
 4. S 35, Tabell 4.1. Samtliga förkortningar har tagits bort och exemplen på jordarter skrivits ut.
 5. S 36, Andra meningen, står: ”Jordarter indelas i fyra tjälfarlighetsklasser enligt tabell 4.2.” Ska stå: ”Jordarter indelas i fyra tjälfarlighetsklasser enligt tabell 4.1. Tjälfarlighetsklasserna sammanfattas i tabell 4.2”.
 6. S 36, Tabell 4.2. Beskrivningen av tjälfarlighetsklasserna har förtydligats och exemplen på jordarter skrivits ut.
 7. S 40, rubrik ”Trafikklassbestämning enligt Trafikverkets metod”, stycke 2, står:”…enstaka fordon med max axellast minder eller lika med 8 ton, t ex GC-vägar, används trafikklass GC i tabell 54.”. Ska stå:” :”…enstaka fordon med max axellast mindre eller lika med 8 ton, t ex GC-vägar, används trafikklass GC i tabell 4.4.”
 8. S 48, rubrik ”Arbetsgång”, punkt 4, står: ”Välj typkonstruktion enligt avsnitt 4.4.”. Ska stå:” Välj typkonstruktion enligt avsnitt 4.4 och figur 4.2”.
 9. S 49, rubrik ”Arbetsgång”, sista stycket, står:” ….ersätts med bärlagermaterial så rätt tjocklek uppnås.”. Ska stå:” ….ersätts med obundet bärlagermaterial så rätt tjocklek uppnås.”
 10. S 49, meningen ”Om obundet bärlager används i trafikklass G, utgör detta lager hela överbyggnaden” har strukits.
 11. S 50, Tabell 4.8, Kolumn ”G”, Rad ”Obundet bärlager”. Texten ”Hela ÖB” har ersatts med ”80”.
 12. S 52, Tabell 4.9, Kolumn ”G”, Rad ”Bundet bärlager”. Texten ”Hela ÖB” har ersatts med ”55”.
 13. S 52, Under Tabell 4.9. Texten: ”(2) Vid utläggning av bundet bärlager bör förstärkningslagrets ovanyta avjämnas med ca 30 mm i fraktionen 0/32” har ersatts med ” (2) Vid utläggning av bundet bärlager på förstärkningslager i fraktionen 0/90 bör ytan först avjämnas med ca 30 mm material i fraktionen 0/32. Om tjocklek på förstärkningslager understiger 200 mm utgår detta och ersätts med bärlagermaterial så att rätt totaltjocklek uppnås.”
 14. S 52, Tabell 4.9, kolumn 250 000-500 000, rad Trafikklass, Står 1a. Ska stå 1b.
 15. S 56, rubrik ”Arbetsgång”, punkt 6. Står: ”….och klimatzon enligt figur 5.1”. Ska stå: ”….och klimatzon enligt figur 4.1”.
 16. S 57. Tabell 4.13, kolumn ”G”, rad “Obundet bärlager”. Texten ”Hela ÖB” har ersatts med 80
 17. S 59, Tabell 4.14, kolumn 0, <50 000 och 50 000-250 000, rad bundet bärlager, AG. Står:” 80, 80 och 80. Ska stå: 55, 55 och 55.
 18. S 59, Tabell 4.14, kolumn ”G”, rad “Bundet bärlager”. Texten ”Hela ÖB” har ersatts med 55.
 19. S 75, rubrik ”5.9 Att tänka på”, första stycket, står: ”Den ska ha packats med vibratorplatt.”. Ska stå: ”Den ska ha packats med vibratorplatta.”.
 20. www.svenskmarkbetong.com har ändrats till www.svenskmarkbetong.se genomgående i handboken.

Om du hittar fel eller andra tveksamheter utöver dessa är vi mycket tacksamma om du hör av dig till oss på: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se

27 september 2021, ©Svensk Markbetong

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK