Stäng

Trafiklast

Överbyggnaden dimensioneras framför allt med hänsyn till den förväntade trafiklasten som kommer belasta konstruktionen under dess livslängd. Trafikklassningssystemet beaktar endast vertikal belastning i form av axellast hos passerande fordon under konstruktionens förväntade livslängd. Det finns idag ingen metod att enkelt, beskriva horisontella belastningen från exempelvis svängande och vridande hjul. Avgörande för beläggningens förmåga att stå emot dessa krafter är; typ av marksten (t ex låssten), fog, läggningsmönster, mothåll (kantstöd) och eventuell friktion mot underlaget.

Det är mycket svårt att uppskatta den faktiska trafikbelastningen som genereras av det stora spektrum av fordon som trafikerar våra vägar. För att enklare bedöma trafikens belastning delas trafiken in i olika klasser. Varje trafikklass anger ett intervall av trafikbelastning under den tekniska livslängden (dimensioneringsperiod). Trafiklasten i respektive trafikklass beskrivs som antal ekvivalenta standardaxlar (Nekv), där standardaxeln enligt Trafikverkets definition är en fiktiv axel på 100 kN. Antal standardaxlar i respektive trafikklass är alltså inte ett direkt mått på antal fordon som passerar.

Definitionen av trafikklass utgår från trafiksituationen på statliga vägar där spårbundenheten är relativt hög. För kommunala ytor kan trafiksituationen ha ett helt annat spektrum och detta måste bedömas separat. Utspridd trafikbelastning sänker antalet ekvivalenta standardaxlar i respektive del av ytan. Däremot kan trafiken i t ex infarter eller angöringssektioner vara mycket spårbunden.

Det är viktigt ur ekonomisk och miljömässig synvinkel att inte oreflekterat välja en högre trafikklass i brist på utförlig analys av trafiksituationen eller som kompensation för förväntade brister i utförande. Här under beskrivs två metoder för beräkning av trafiklast. Använd gärna beräkningsverktyget "Trafikklassanalys" för att enkelt göra en detaljerad analys av ditt projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK