Stäng

Betong & Klimat

Betong har över tid gjort samhällsbyggandet möjligt. Betong är svårt att ersätta då det finns få eller inga ersättningsprodukter med samma egenskaper som betongen. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp. Därför har Betonginitiativet tagit fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral senast år 2045. Att återvinna och återanvända betong är ett annat sätt att påverka klimatpåverkan positivt. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utveckla avfallsdefinitionen och reglerna för klassning av avfall för att underlätta återvinning och återanvändning. Utvecklingen går ständigt framåt och redan idag går det att få klimatförbättrad betong, jämfört med konventionell betong har den klimatförbättrade betongen 20-30 % lägre klimatpåverkan. Genom att optimera kraven till stentjocklek har CO2-belastningen ytterligare reducerats med ca 20% för plattor och marksten av betong. En förutsättning för att utvecklingen ska fortsätta gå framåt och för att målen ska uppnås är att marknaden efterfrågar betong som har lägre klimatpåverkan.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2020 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

STARKA BETONGINDUSTRIER: www.starka.se
S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK