Stäng

Utförda tillståndsuppföljningar av markstensytor visar att beläggningarna i regel har mycket lång livslängd. I de fall skador har inträffat har dessa uppkommit under första året och i regel berott på fel vid projektering eller utförandet. Ytor med bra funktion under första året kommer i regel att fungera bra även i fortsättningen. För att säkerställa lång livslängd och låga underhållskostnader är det vid projekteringen och utförande särskilt viktigt att utforma markstensytorna så att man säkerställer inspänning och dränering samt att man kompletterar med fogmaterial vid behov.

Saknas fogmaterial i fogarna kan detta reducera samverkan mellan de enskilda stenarna. Dessutom tränger vatten lättare ned i konstruktionen.

Otillräcklig dränering kan leda till att vatten blir innestängt och stående i sättlagret. Detta medför risk för instabilitet i sättlagret och fara för deformationer.

Otillräcklig inspänning av markstensytan på grund av dålig förankring av kantstöd kan leda till horisontell förskjutning av markstenarna och förlust av fogmaterial.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2021 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK