Stäng

Marksten & Belysning

Belysning synliggör staden efter mörkrets inbrott. Belysningen är en viktig del i att skapa miljöer, framhäva stämningar, förtydligar och ökar trygghet och säkerhet. Belysningen utses vad som ska framträda och hur en plats ska uppfattas under den mörka delen av dygnet. Genom att använda en ljus beläggning, i kombination med belysning, är det möjligt att öka trafiksäkerheten vid t ex övergångsställen, gångvägar. Drygt en fjärdedel av kommunernas drift och underhållskostnader för vägnätet utgörs av kostnader för gatubelysning. Ljusa beläggningar, av t ex betong, innebär stora energibesparingar. Belysningen är viktig vid utformning av industriytor och kan stå för en stor del av driftkostnaderna. Markbetongprodukter har en betydligt högre ljushetsgrad (reflekterande förmåga) än t.ex. asfalt. Det betyder att en markstensbeläggning inte kräver samma höga belysningseffekt som en asfaltyta. Utländska mätningar på markstensbeläggningar visar att ljusreflektionen normalt är 2 till 3 gånger större än för asfalt beroende på betongens färg. Även beräkningar från kommunala ytor i Sverige visar att vid val av ljusa markstensbeläggningar i stället för asfalt kan man med bibehållen trafiksäkerhet halvera driftskostnaderna för belysning.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK