Stäng

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är ett högt ställt, men nödvändigt och självklart, politiskt mål. Markprodukter ger en stor flexibilitet att utforma ytan för alla som skall vistas i stadsmiljön. För personer med nedsatt orienteringsförmåga kan en tydlig struktur med enhetliga färger, kontraster eller kombinationer av små och stora plattor förbättra orienterbarheten. Taktila plattor, eller ledstråks- eller orienteringsplattor, ger riktningsinformation till synskadade. Gångväg i marksten erbjuder jämnhet, friktion och kontrast.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2020 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

STARKA BETONGINDUSTRIER: www.starka.se
S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK