Stäng

Trafiksäkerhet

På grund av markbetongbeläggningens fogar upplever bilföraren svaga vibrationer som vanligtvis gör denne mer uppmärksam och kan bidra till att en lägre hastighet hålls. Genom att arbeta systematiskt med mönster och färg kan tydliga signaler sändas till trafikanterna. Med ett medvetet val av olika specialplattor och marksten kan ökad orienterbarhet och andra förbättringar åstadkommas för de funktionshindrade. För varje gatutyp i reformprogrammet Säkrare trafikmiljö i tätort föreslår Svensk Markbetong ett lämpligt utförande med avseende på beläggningsmaterial, vilket skapar de efterfrågade tydliga signalerna för trafikanterna.
Användningen av ljusa beläggningar bidrar också till en ökad trafiksäkerhet.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2020 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

STARKA BETONGINDUSTRIER: www.starka.se
S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK