Stäng

Stadens Golv

Betongen har djupa historiska rötter och användes av fenicierna i Jerusalem för golvtillverkning redan för 3000 år sedan. Romarna murade stenar med cementbruk till sina husbyggen. I Sverige började  betonganvändningen på 1870-talet i och med att cementfabriken i Lomma startades. Kalkstenen kom från Limhamn utanför Malmö. Sedan dess har betongen utvecklats till en av de viktigaste produkterna inom bygg- och anläggningsindustrin. På gator och trottoarer, på torg och innerstadsgårdar, på skolgårdar och i trädgårdar vinner betongen ständigt ny terräng. Betong är ett levande material – stolt och värdigt men också lekfullt – som ger staden nytt liv.

Boken vill inspirera och stimulera branschen och framför allt ge unga landskapsarkitekter, projektörer, uppdragsgivare och anläggare goda exempel och konkreta tips. Vi har därför samlat 20 olika exempel från svenska landskapsarkitekter – verksamma i Sverige och Danmark. Vi har också gjort en sammanställning om beläggningsmaterialets egenskaper ur projektörens synvinkel. Det är en beskrivning av olika former av sten och plattor, kulörer, strukturer, byggmått och läggningsmönster.

Bokens första del bygger på studier av 20 platser och samtal med de ansvariga landskapsarkitekterna. Platsbeskrivningarna och intervjuerna har sammanställts och skrivits av författaren Ulla Hårde. Landskapsarkitekt Ann Bergsjö har bidragit med sakkunniga kommentarer. Fotograf Martine Castoriano har porträtterat de olika platserna. Bokens andra del behandlar specifika drag som utmärker prefabricerad markbetong. Den handlar om materialets egenskaper och olika användningar och hur det upplevs i stadsrummet, med illustrativa exempel. Den vänder sig särskilt till projektörer i den gestaltande rollen. Denna del är skriven av landskapsarkitekt Ann Bergsjö, som också bidragit med fotografierna.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK