Stäng

Därför är det viktigt att använda rätt trafikklass!

Att välja högre trafikklass än nödvändigt kostar mycket pengar och ger upphov till onödigt stor klimatpåverkan.

När du överskattar trafikbelastningen med en trafikklass så ökar transportbehovet med i snitt 41%! I enskilda fall kan transportbehovet öka med hela 86%. Därför är det viktigt att välja rätt trafikklass för vägbyggen och andra gatuprojekt.

Bygg- och anläggningstransporter påverkar miljön

Infrastrukturprojekt är dyra investeringar för samhället och konsumerar stora materiella resurser. I Sverige används nästan 40 miljoner kubikmeter bergmaterial till infrastruktur, vilket motsvarar 70 st Globen-arenor. Till detta kommer miljontals kubikmeter med schaktmassor som behöver transporteras långa sträckor.

Bygg- och anläggstransporter är ett av de största transportslagen i Sverige och har stor klimatpåverkan. Av både kostnads- och miljöskäl är det viktigt att transporterna inte blir fler än de behöver vara.

Rätt trafikklass ger kostnadseffekter!

För att kunna dimensionera en vägöverbyggnad, och dess tjocklek, behöver du i princip endast ta reda på tre saker:

  • Aktuell klimatzon
  • Materialtyp i terrassen
  • Trafikklass för ytan

De två första är ganska enkla att ta reda på, men trafikklassen upplevs ofta svårt och krångligt. Därför uppskattar många trafikklassen på ett ungefär, sedan tar man till lite extra för att vara på säkra sidan.

Problemet är du då bakar in en säkerhetsfaktor som blir osynlig i resten av projekteringen. Konstruktionen blir dyrare och du får en rad andra negativa effekter.

 

 

 

------------------------------ x ------------------------------

 

 

Transportbehovet ökar med för hög trafikklass!

Som exempel ökar transportbehovet i snitt med 41 % om du oreflekterat väljer trafikklass 3 i stället för trafikklass 2. I enskilda fall ökar transportbehovet med hela 86%.

Om du felaktigt väljer trafikklass 4 i stället för trafikklass 2, ökar mängden massor du behöver transporteras i snitt med hela 85%! I Enskilda fall ökar transportbehovet med hela 243%!

Hur mycket transportbehovet ökar beror på materialtyp i terrass och trafikklassen.

Högre trafikklass kräver tjockare överbyggnad. Ungefär hälften av transportökningen beror på ökat behov av bergmaterial till byggplatsen och hälften beror på ökad mängd schaktmassor som måste transporteras bort från byggplatsen.

Av miljöskäl är det därför viktigt att inte oreflekterat välja trafikklass högre än nödvändigt.

Rätt trafikklass ger miljöeffekter!

Att dimensionera en vägöverbyggnad handlar inte bara om att säkerställa att konstruktionen du ska bygga får lång livslängd, minimal drift och underhållsbehov till lägsta möjliga investeringskostnad.

Rätt dimensionering ser också till att du inte använder mer material än nödvändigt, vilket minskar behovet av transporter och produktion. Dimensioneringen påverkar också hur stor mängd schaktmassor du behöver flytta på.

------------------------------ x ------------------------------

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK