Stäng

Hur trafikklass och andra faktorer påverkar överbyggnaden

Gator, vägar och torg tar stora resurser i anspråk. För att kunna bygga hållbara vägar med så låg miljöbelastning, behöver vi dimensionera vägöverbyggnaden efter den trafik som kommer färdas på den. Utöver trafikbelastningen är det några få saker som behöver redas ut.

Tre saker du behöver ta reda på:

För att kunna bygga hållbara vägar utan att slösa på resurser, behöver vi dimensionera vägöverbyggnaden efter den trafik som kommer färdas på den.

En korrekt dimensionering bygger på att du vet tre saker:

  • Aktuell klimatzon
  • Materialtyp i terrassen
  • Trafikklass för ytan

De två första är ganska enkla att ta reda på. Men trafikklassen upplever många är svår att räkna ut. Så man höftar eller uppskattar trafiklassen, sedan tar man till lite extra för att vara på säkra sidan.

Resultatet är att du ”bakar in” en godtycklig säkerhetsfaktor i beräkningen som sedan blir osynlig i resten av projekteringen. Och säkerhetsfaktorer som inte syns kan heller inte bedömas.

Att välja högre trafikklass än nödvändigt kan också få olika negativa effekter beroende på t ex materialtyp i terrassen. Dessutom är det negativt för ekonomin och miljön, eftersom det kostar mer och har en större klimatpåverkan.

Många tror också att man kan välja en högre trafikklass för att kompensera för ett bristande utförande eller framtida skötsel, men det stämmer inte.

Så låt oss reda ut begreppen så att du enklare förstår hur du gör en korrekt trafikklassning.

Men först lite bakgrund om varför vi har trafikklasser och vilka faktorer som påverkar en överbyggnad.

 

 

 

Klimatzon

Ett objekts klimatzon hittar du på en klimatzonskarta. I varje klimatzon är de materialtekniska egenskaperna kring tjäle och tjällossning lika.

För en översiktlig dimensionering behöver du oftast inte ha koll på dessa egenskaper eftersom de är inbakade i de flesta dimensioneringssystemen.

En klimatzonskarta hitta du här →.

------------------------------ x ------------------------------

 

Materialtyp i terrassen

Olika materialtyper (lera, silt, morän o s v) har olika tekniska egenskaper. Att reda ut rätt materialtyp i terrassen är viktigt och kan göras på två sätt:

Antingen beställer du en jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), eller så beställer du en grundundersökning från ett konsultbolag. En grundundersökning är vardagsmat för de flesta konsultbolag och tar inte särskilt mycket tid. Fördelen är att den ger dig exakta uppgift om materialen i hela väglinjen.

Överbyggnad

Vägkroppens uppgift är att skydda undergrunden så att den inte deformeras eller skadas. Deformationer i terrassen fortplantar sig uppåt i vägkroppen och ger spår eller skador på ytan.

Deformationer och skador kan även bero på vägytan eller överbyggnaden. De kan normalt förebyggas med platsspecifika lösningar, som inspänning och fogunderhåll.

Skador i överbyggnaden uppstår oftast på grund av bristande utförande, främst otillräcklig packning. Sådana skador beskrivs inte närmare här.

 

------------------------------ x ------------------------------

 

Klimat och väder

Deformationer i terrassen uppstår vanligtvis genom en samverkan av klimat, väder och trafiklast. Nederbörd, höga flöden, tjäle och tjällossning sliter ont på en väg. På sikt mjukar det upp terrassen som då blir mer känslig för belastning.

Uppgift om klimatzon tillsammans med materialtyp i terrassen ger dig ett värde på hur mycket klimatet (och väder) bidrar till nedrytningen.

Trafiklast

Vikten av ett fordon sprids genom överbyggnaden och ner till terrassen. Överbyggnaden sprider belastningen, som minskar successivt innan den når terrassen. Ju tjockare överbyggnad desto mindre belastning på terrassen.

Terrassen är den känsligaste delen och den måste skyddas från överlast. På grund av klimatvariationer är terrassen olika känslig under olika delar av året.

Tunga och lätta fordon

Tunga fordon påverkar terrassen i mycket högre grad än lätta. Och skillnaden mellan tunga och lätta fordon är inte linjär.

Ett fordon som väger 10 ton ger inte tio gånger högre nedbrytande effekt på terrassen än ett fordon som väger 1 ton.

En fordonsaxel som väger 10 ton ger i runda slängar 10 000 gånger större nedbrytande effekt jämfört med motsvarande fordonsaxel som väger 1 ton.

Att tyngre axlar ger så mycket större nedbrytning förklaras av Fyrpotensregeln, som du kan läsa mer om i den här artikeln: Standardaxlar och fyrpotensregeln.

 

------------------------------ x ------------------------------

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK