Stäng

Bakgrund

När man diskuterar trafik och gators utformning kan det vara bra att påminna om att många gator och torg har en historia som leder tillbaka till medeltiden och att gatan som fenomen existerat i flera tusen år. Bilen, som idag så till den grad behärskar vår offentliga miljö, har knappt 100 år på nacken.

Trots stora förändringar under 1900-talet har det äldre gatunätet format en relativt stabil struktur. Det har haft en generalitet, som även införlivat funktioner okända då det planerades. Detta är kanske en viktig lärdom inför framtiden.

Utöver att fungera som kommunikationsstråk, strukturerar gatorna staden och gör den synlig och fattbar. Gatan är traditionellt också platsen för både handel och arbete. Här träffades och umgicks stadens invånare, här diskuterades också gemensamma angelägenheter. Gatan var således en mycket viktig del i det offentliga livet.

Bilismens utveckling under 1900-talet har mer eller mindre trängt undan gatans övriga funktioner. Buller, otrygghet och en miljö helt utformad på bilens villkor, gör att gatan inte alltid längre har ett socialt innehåll utan ofta upplevs som förslummad. Under 60-talet och framåt har dock, och med viss framgång, bilfria områden skapats i våra bostadsområden och stadscentrum.

 

Trafikregleringar, parkeringsområden och utbyggnaden av trafikleder i och kring våra städer och samhällen, har gjort att den explosionsartade utveckling bilismen har haft ändå har fungerat. Detta har dock skett till priset av att stora miljövärden gått förlorade. Under denna tid har honnörsorden varit framkomlighet och säkerhet genom separering av trafikslagen, d.v.s. att hålla isär bilar, cyklister och gående. Tyvärr fungerar detta inte alltid. Det gäller främst i stadens centrala delar, i många bostadsområden och på genomfartsgator i mindre samhällen. Det är således i området mellan de trafikfria zonerna och transportlederna som trafiken inte alltid låter sig separeras. Tyvärr härskar bilarna även här, vilket ofta innebär förfulade, bullriga och otrivsamma miljöer som inte lämnar plats för andra aktiviteter. Att de är byggda för bilar snarare än människor gör dem dessutom farliga.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2023 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK