Stäng

Förord

En intensiv diskussion förs idag om trafiksäkerheten och miljön i våra tätorter. Riksdagen har antagit propositionen »Nollvisionen och det trafiksäkra samhället«, och reformprogrammet »Säkrare trafikmiljö i tätort« har tagits fram gemensamt av Kommunförbundet, Vägverket och Rikspolisstyrelsen.

Prefabricerade markbetongprodukter används i allt större utsträckning för trafiksäkra gatumiljöer både i Sverige och framförallt utomlands. Därför har denna handbok tagits fram som ett stöd för trafikplaneringen i tätorter. Den är koncentrerad kring förnyelse av blandtrafikgator eftersom det är där de största problemen finns. Den förordar en helhetssyn där kravet på trafiksäkerhet inte behöver komma i konflikt med kravet på god miljö. Denna handbok har utarbetats av Räntfors arkitektur & landskap i samarbete med Svensk Markbetong.

Exempel på goda gatumiljöer visas både från Sverige och utlandet.

Gata för människor gavs ut 1998 och läsaren uppmärksammas på att terminologi, regelverk, namn på myndigheter, tekniska krav och benämningar på material etc kan ha förändrats sedan boken publicerades. 


Svensk Markbetong, 2019

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK