Stäng

Antal standardaxlar per tungt fordon

 

Appendix I:

Trafikbelastningen på en industriyta delas upp i tre typer standardaxlar; 10, 30 och 90 tons axellast enligt avsnitt om trafikbelastning. Lastbilar och andra transportfordon avsedda för det statliga vägnätet bedöms tillhöra gruppen 10 tons axellast. Truckar och andra tunga arbetsfordon som enbart opererar på ytan i fråga kan, beroende på vikt och antal axlar, hamna i samtliga grupper. Dessa arbetsfordon har dock i regel få axlar varför antalet och bruttovikterna ofta är relativt väl definierade.


I denna skrift används Svetruck 42120-57 som exempel på fordon med 90 tons axellast. Trucken har egenvikten 57 ton och en lastkapacitet på ca 42 ton. Vid full last antas merparten av lasten ligga på ena axeln, varför det i detta fall blir endast en standardaxel (90 ton) per fordon. Normalt sätts B = 1.0 för truckar med merparten av lasten på ena axeln och för gränsletruck används B = antalet axlar.


Om antalet olastade men tunga arbetsfordon beräknas vara stort och kan förväntas påverka överbyggnadens tjocklek, utgår man från att egenvikten fördelas på truckens två axlar. Det ger i detta fall (Svetruck 42120-57) 2 st. 30-tons standardaxlar per fordon. Antalet 30 tons axlar räknas sedan om till 90 tons axlar med hjälp av ekvivalent skadefaktor enligt Appendix D. Ekvivalent skadefaktor. För lättare fordon är delskadan av trafiklasten från tomma fordon försumbar jämfört med den som fullastade fordon ger upphov till.


Som tumregel kan man använda sig av den s.k. 4-potensregeln och uppskatta hur stor skadeverkan
en viss axel har i förhållande till en standardaxel (ekvivalent skadefaktor) enligt följande:

Av 4-potensregeln följer att 10 000 st 1 tons axellaster ger samma skadeverkan på överbyggnaden som en passage av en 10-tonsaxel och att en 9-tonsaxel motsvarar 0.65 st passager av en 10-tonsaxel (av samma typ). Antalet standardaxlar (10 tons) för en lastbil med maximalt tillåten bruttovikt på 20 ton (7 ton på framaxel och 18 ton på bakre boggieaxel) kan uppskattas enligt följande:

Det skall påpekas att 4-potensregeln är en mycket grov uppskattning av relativ skadeverkan som bl.a. beror på typ av överbyggnad, lagertjocklekar, totaltjocklek och styvhet. I Tabell 14 framgår rekommenderade värden på antal standardaxlar per tungt fordon. Tabellen får endast uppfattas som en grov uppskattning och ersätter inte egen utredning. För ytterligare information om hur antalet standardaxlar kan uppskattas hänvisas till ATB Väg. 

Tabell 14. Standardaxlar per tungt fordon (efter ATB Väg).

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK