Stäng

Rättelser & tillägg

Sedan boken Markstensbeläggningar för industriytor utkom 2006 har delar av använd terminologi och krav på material förändrats. Exempelvis så användes tidigare termerna "sättsand" och "fogsand". Korrekt terminologi är numera "sättmaterial" och "fogmaterial". Nya krav till kornstorleksfördelning för sättmaterial har tillkommit. Korrekt terminologi och uppdaterade materialegenskaper återfinns i Svensk Markbetongs handbok Beläggning med plattor och marksten av betong, utgåva 3 eller i gällande version av AMA Anläggning.

I webversionen av handboken kan formatet på ekvationer och formler skilja sig från den tryckta versionen. Vid eventuella tveksamheter hänvisas till den tryckta versionen.

Projektören ansvarar för att uppgifter hämtade ur handboken, för vidare applicering i objekt, projekteringar eller annan användning, överensstämmer med dagsaktuell terminologi och gällande regelverk.

 

                                                                                                         Svensk Markbetong 2019

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK