Stäng

Egenskaper

Markstensbeläggningar verkar genom låsning i vertikal- och horisontalled.


2.1 Vertikal låsning

I vertikalled kan en markstensbeläggning tekniskt beskrivas som en halvelastisk beläggning, eftersom den är både styv och elastisk. Till skillnad från asfalt består markstensbeläggningen av styva enheter som är förbundna med varandra av elastiska fogar av sand. En halvelastisk beläggning kombinerar den styva beläggningens förmåga till lastspridning med den elastiska beläggningens flexibilitet. För att uppnå en god lastspridning är det avgörande att fogarna är väl fyllda med fogsand. Det möjliggör samverkan mellan stenarna och lasten fördelas över en större yta.


Figur 1. Markstensbeläggningens egenskaper. Välfyllda fogar är avgörande för beläggningens funktion.

 

2.2 Horisontell låsning

I horisontalled låses markstensbeläggningen bl.a. genom:

  • stabila kantstöd – inspänning
  • låsstenar
  • läggningsmönster
  • välfyllda fogar2.3 Stabila kantstöd – inspänning

Lastspridning mellan skarvarna sker genom överföring av skjuvkrafter i fogen. Skjuvningen möjliggörs av normalkrafter över fogen. Normalkrafterna har i sin tur sitt upphov i inspänningen eller i friktionen mellan stenar och sättsand. Valvverkan förstärker ytterligare möjligheten till skjuvkraftsöverföring i fogen. På särskilt belastade ytor eller känsliga områden, t.ex. nära beläggningskanten (2–3 m), bör kantstöd användas. För maximal kraftöverföring i fogen är det lämpligt att använda en valvkonstruktion. Det kan t.ex. gälla transportvägar med hög spårbundenhet. Bäst förankring uppnås när kantstödet sätts i betong.

Figur 2. Kantstöd satt i betong (t.v.) och valvkonstruktion (t.h.).

 

 

2.4 Låsstenar

På den svenska marknaden finns ett stort urval av markstensbeläggningar. På tungt belastade industriytor bör s.k. låsstenar användas. Dessa har en utformning som säkerställer maximal kraftöverföring mellan stenarna, samtidigt som stenarna inte vrids i förhållande till varandra. I Figur 3 visas några exempel på låsstenar som finns på den svenska marknaden. 

Figur 3. Exempel på låsstenar på den svenska marknaden

 

 

2.5 Välfyllda fogar

Fogen har avgörande betydelse för markstensbeläggningens förmåga att uppta höga trafikbelastningar. Kraftöverföringen mellan stenarna sker via fogsanden. En otillräcklig fogkonstruktion eller bristande eftersandning kan orsaka kantskador på stenarna och öka risken för deformationer. För breda fogar medför att skjuvkraftsöverföringen mellan stenarna försämras och för smala fogar medför risk för kantskador på stenarna. För lite fogsand medför också att kraftöverföringen försämras och att risken för kantskador ökar. Beläggningen ska läggas med ca 3 mm, väl fylld fog. Under första året bör fogarna kontrolleras regelbundet och eftersandas vid behov.

 

2.6 Optimal körriktning

Marksten kan läggas i många olika mönster. Om rektangulärt formade stenar används bör mönsterläggningen anpassas till den dominerande körriktningen. På industriytor bör block/parkettförband samt traditionellt löpförband undvikas. Bäst lastupptagande förmåga har ett fiskbensmönster som läggs diagonalt mot trafikriktningen. Anpassning av läggningsmönster för rektangulärt formade stenar i förhållande till den dominerande körriktningen framgår av figuren nedan.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK