Stäng

Exempel: 2

Containerterminal i Skåne

Förutsättningar
Trafiklast: Ytan används för uppställning av containrar och trafikeras huvudsakligen av två containertruckar motsvarande Svetruck 42120-57 (ca 90 ton på framaxel vid transport av maximalt lastad container). Totalt 30–40 containrar per dag transporteras på ytan. Containrar placeras i block och staplas max 4 i höjd. P.g.a. god tillgång ska krossad betong användas som förstärkningslager.

Trafikmönster: Oregelbundet trafikmönster. Dimensionera för fordonslast och kontrollera tjocklek med avseende på containeruppställning.

Konstruktionstyp: Överbyggnad med krossad betong som förstärkningslager (typfall C).

Terrass: Lermorän.

Antal dagar med trafik per år: 340. Klimatzon 1.

Beräkningsgång
1. Teknisk livslängd 20 år (n = 20).

2. Osäkerhet råder om hur ytan kommer att trafikeras och den karakteriseras därför som transportväg (D = 1.0). På ytan som ska dimensioneras finns dock inga körfält eller trånga passager så spårbundenheten bedöms vara låg (C = 0.5).

3. Ytan trafikeras enbart av 90-tons containertruckar med merparten av lasten på ena axeln, dvs. dimensionerande axellast = 90 ton.

4. Ytan trafikeras enbart av 90-tons containertruckar vilket ger L10 = 0, L30 = 0 och L90 = 1.

5. Uppgift om andelen fullastade fordon per fordonstyp saknas, antag dock att A = 1.0.

6. Ytan trafikeras enbart av 90-tons containertruckar med merparten av lasten på ena axeln vilket ger B90 = 1.0 .

7. Beräkna årsdygnstrafik per körfält (ÅDTk)
ÅDTk = L10 × N10 × A10 × B10 + L30 × N30 × A30 × B30 + L90 × N90 × A90 × B90
= 1 × 40 × 1.0 × 1.0 = 40 dimensionerande axlar per dygn

8. Antal dagar med trafik per år m = 340.

9. Bestäm dimensionerande trafikbelastning Nind(90)
Z = (m / 365) × C × D = (340 / 365) × 0.5 × 1.0 = 0.47
Nekv = ÅDTk × 365 × n = 40 × 365 × 20 = 292 000
Nind(10) = Nekv × Z = 292 000 × 0.47 = 137 240 ~ 140 000
Dimensionerande trafikbelastning uppgår till ca 140 000 st. 90-tonsaxlar

10. Enligt Tabell 13 motsvarar lermorän materialtyp 4.

11. Val av överbyggnadstyp enligt typfall C (överbyggnad med förstärkningslager av
krossad betong).

12. Tabell 4 (interpolering) eller Figur 19 ger förstärkningslagertjocklek = 860 mm (100 marksten, 30 mm sättsand, 150 mm obundet bärlager).

13. Ytan används som containeruppställning, enligt Tabell 9 är minsta förstärkningslagertjocklek 1 720 mm. Överbyggnaden blir då: 100 marksten, 30 mm sättsand, 150 mm obundet bärlager och 1 720 mm förstärkningslager av krossad betong.

14. Kontroll av minsta överbyggnadstjocklek med avseende på tjällyftning enligt Tabell 10 ger
att justering behövs ej.

15. Bärlagret justeras från 150 mm till 80 mm enligt Tabell 12. Detta medför att total
förstärkningslagertjocklek blir 1 720 + 70 = 1 790 mm.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK