Stäng

Indelning av berg- och jordmaterial

 

Appendix H:

Vid dimensionering av överbyggnaden ur belastningssynpunkt utgår man från egenskaperna hos berg- och jordmaterialet i terrassen. Indelning av materialtyper sker enligt ATB Väg och återges i Tabell 13. Byggande på materialtyp 6 omfattas inte av givna dimensioneringstabeller, varför egen dimensionering måste utföras. Före byggande på materialtyp 6 ska utredning ske med avseende på bärighet, stabilitet, sättningar och tjälfarlighet.


För överbyggnad på terrass av materialtyp 1 gäller enligt ATB Väg särskilda krav. Beroende på fyllningens tjocklek används normalt 200 mm förstärkningslager. Förstärkningslagrets överyta används som beräkningsnivå för töjningar. I denna rapport har de i ATB Väg uppställda kraven för materialtyp 1 inte beaktats specifikt. Redovisade beräkningar rörande materialtyp 1 avser bergbank tunnare än 0.7 m och med nivå för töjningsberäkningar i överkant av banken. För ytterligare information om överbyggnad på materialtyp 1 hänvisas till ATB Väg. 


Tabell 13. Indelning av jord och berg (enligt ATB Väg).

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK